×

Vé ký ức Hội An

Show Diễn & Sự Kiện
  • Vé theo ngày cố định
  • Không Hoàn/Hủy trong 24h
  • Xuất trình vé điện tử hoặc vé cứng

Những trải nghiệm thú vị

Các gói dịch vụ


1 người lớn
470.000

470.000 VND

0 trẻ em
150.000

150.000 VND

0 trẻ nhỏ

0 VND


1 người lớn
700.000

700.000 VND

0 trẻ em
280.000

280.000 VND

0 trẻ nhỏ

0 VND


1 người lớn
1.150.000

1.150.000 VND

0 trẻ em
550.000

550.000 VND

0 trẻ nhỏ

0 VND

Giới Thiệu

Tuyệt vời

10

từ 1 đánh giá

Chất lượng
Giá cả
Phục vụ
Vị trí
Chi tiết gói đã chọn
Chi tiết gói đã chọn
Chi tiết gói đã chọn